Eksempel på angrerettskjema

For å bruke angreretten kan du benytte dette skjemaet, eller du kan skrive en egen erklæring om at du hever kjøpet. Du trenger Adobe Acrobat Reader (tilgjengelig uten kostnad) for å vise og skrive ut informasjonen angående retur.

Til:
E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft mbH
Darmer Esch 333
49811 Lingen
Tyskland

E-post: mailbox@emp-shop.no

Jeg/vi (*) hever herved avtalen som jeg/vi (*) inngikk for kjøp av følgende varer (*) / levering av følgende tjeneste (*):

Ordrenummer (*)

Bestilt den (*) / mottatt den (*)

Navn på forbruker(e)

Adresse til forbruker(e)

Underskrift av forbruker(e) (kun ved varsel i papirform)

Dato

(*) Vennligst slett etter behov