Impressum

EMP garanterer at alle hjemmsider som vi har lenket, var fri fra ulovlig innhold på tidspunktet som lenken ble opprettet. EMP har ingen innflytelse på nåværende eller framtidig innhold på disse sidene. Jevnlig kontroll er ikke mulig, så lenge det ikke finnes konkrete indikasjoner om overgrep. Så snart vi blir oppmerksom på ulovig innehold, fjerner vi lenken. Dette gjelder også lenker opprettet i vår gjestebok, chat, fora og mailing-lister. Om feil opplysninger eller skadelig innehold oppgis, kan kun opphavsmannen til den respektive siden gjøres ansvarlig, og ikke personen som har opprettet lenken.

Kundeservice EMP Norge:
Chat: https://www.emp-shop.no/contact
E-post: mailbox@emp-shop.no

Returadresse:
EMP Norge
CO / PostNord Langhus
ATT: Eksport
Fugleåsen 9
1405 Langhus

Firmaadresse:
E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft mbH
Darmer Esch 70 a
49811 Lingen
Germany
☎ +49 - 591-15257993

VAT ID: DE 178 881 350
Registrert hos: Amtsgericht Osnabrück, HRB 100299

Org.nr.:
992697946 MVA

Direktører: Dr. Jan Fischer, Antony Harlow, Eric Levin

 

Ingen part utover EMP Merchandising HgmbhH og dens underavdelinger har rett til å gjengi, bruke, framvise og distribuere materiale vist på denne hjemmesiden. Bruk og misbruk av disse materialene uten foutgående tillatelse er ulovlig. EMP Merchandising HgmbH og dens underavdelinger håndhever sin opphavsrett i lovens fulle omfang.

A Warner Music Group Company

WMG