Generelle vilkår for E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft mbH

1. Omfang

Disse generelle vilkårene skal gjelde for alle bestillinger som gjøres via nettbutikken på www.emp-shop.no og ved bruk av EMP-appen. Våre tilbud er utelukkende rettet mot privatpersoner. Avtalepartner for alle bestillinger vil være E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft mbH ("EMP"). Den utgaven av de generelle vilkårene som gjelder på bestillingstidspunktet, skal få anvendelse. For levering til andre land, vennligst se vår internasjonale butikk www.emp-online.com samt butikkene for utvalgte land som er oppført i avsnittet "Våre nettbutikker".

2. Inngåelse av avtale

Visning av artikler i nettbutikken utgjør ikke et avtaleforpliktende tilbud fra EMP, men er bare en invitasjon til å legge inn en bestilling. Du finner minste ordreverdi i pristabellen nedenfor. Du kan bare bestille artikler i en mengde som er vanlig for en husstand, eller i den maksimale mengden som er angitt på den respektive siden med produktdetaljer. Hvis du klikker på knappen "Send ordre", legger du inn en bindende bestilling på artiklene i handlekurven. Vi sender deg en ordrebekreftelse på e-post umiddelbart etter mottak av bestillingen. Dette utgjør ikke en inngåelse av en kjøpsavtale. En avtale vil bare bli inngått hvis vi uttrykkelig har godtatt bestillingen din eller utført en levering som oppfyller den. Vi vil lagre teksten i kjøpsavtalen (innholdet i bestillingen din, så vel som disse generelle vilkårene), og vi vil sende den til deg på forespørsel. EMP skal forbli eier av varene inntil kjøpesummen er fullstendig betalt.

3. Priser og fraktkostnader

Prisene som er angitt i nettbutikken på bestillingstidspunktet, er gjeldende. Den angitte prisene inkluderer lovpålagt merverdiavgift. Fraktkostnader og andre potensielle separate kostnader som påløper avhengig av betalingsmåte (f.eks. gebyrer for postoppkrav), vil bli lagt til. Fraktkostnader og ytterligere kostnader finner du i pristabellen nedenfor.

4. Betalingsbetingelser

Vi forbeholder oss retten til ikke å gjøre visse typer betaling tilgjengelige for individuelle bestillinger. Hvis det påløper kostnader for pengetransaksjonen, må du dekke disse kostnadene.

Ved postoppkrav betaler du først når bestillingen leveres per post. Kostnader for postoppkrav finner du i pristabellen nedenfor.

Velger du delbetaling eller betaling ved instant trasnfer, sender vi en forespørsel til Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden. Betalingen er altså til Klarna. For å kunne benytte deg av delbetaling så må du ha en positiv kredittsjekk. I dette tilfellet vil vi sende videre til Klarna din informasjon med hensikt av adresse og kredittsjekk som del av kjøpet og prosessering av kjøpskontrakten. Vennligst forstå at vi kan kun tilby disse betalingsmetodene basert på resultatene av kredittsjekken. Du kan finne mer informasjon og Klarnas bruksvilkår her. Du kan finne generell informasjon om Klarna her. Dine personlige detaljer vil bli håndtert av Klarna i samhold med gjeldende databeskyttelsesforskrifter og med Klarnas egne databeskyttelsesforskrifter .


5. Levering og leveringstid

Du kan se tidspunktet for levering på den respektive siden med produktdetaljer samt i ordreoversikten som vises før du legger inn bestillingen.

6. Internasjonal kundeservice

Vi vil tilby deg tilgjengelig, praktisk og omfattende kundeservice. Den internasjonale kundeservicen til alle EMP-selskapene vil være tilgjengelig for deg for ordrebehandling. EMP-selskapene inkluderer E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft mph, EMP Mail Order UK Ltd., EMP Mailorder Italia S.r.l., Large Popmerchandising B.V. og Large Popmerchandising B.V.B.A. Derfor kan du kontakte ethvert EMP-selskap for serviceforespørsler. Du er ikke pålagt å kontakte EMP-selskapet som du bestilte fra. EMP-selskapet som du bestilte fra, vil overføre dataene dine til de andre EMP-selskapene slik at de har tilgang til dine bestillingsdata for serviceformål.

7. Ansvar og garanti

EMP skal være ansvarlig uten begrensning for forsettlig tjenestefeil eller grov uaktsomhet fra EMP, dets juridiske representanter eller stedfortredende agenter. EMP skal være ansvarlig for alminnelige uaktsomme brudd på vesentlige kontraktsforpliktelser (kardinalforpliktelser) for den forutsigbare skaden som er typisk for denne typen avtaler. Vesentlige kontraktsforpliktelser er forpliktelser som setter formålet med avtalen på spill dersom de brytes, eller som det er avgjørende å oppfylle for at avtalen skal fungere etter hensikten, og som en avtalepart normalt kan stole på. EMP skal ikke være ansvarlig for et alminnelig uaktsomt brudd på andre forpliktelser enn de som er angitt i foregående setninger.

Ovennevnte ansvarsbegrensninger skal ikke gjelde for skader på liv, kropp eller helse, for en mangel etter at garantien er antatt for produktets tilstand, eller for ulovlig skjulte feil. Ansvar i henhold til den tyske produktansvarsloven skal forbli upåvirket.

I den grad EMPs ansvar er ekskludert eller begrenset skal dette også gjelde det personlige ansvaret til representanter og stedfortredende agenter for EMP. Du har selvfølgelig rett til lovfestede garantirettigheter.

8. Angrerett og returrett

8.1 Angrerett og unntak

Du kan heve kjøpet ditt i henhold til den lovfestede angreretten uten å oppgi noen grunn. For mer detaljert informasjon, se retningslinjene for angrerett. For å bruke angreretten kan du benytte skjemaet for angrerett , eller du kan skrive en egen erklæring om at du hever kjøpet. Du trenger Adobe Acrobat Reader (tilgjengelig uten kostnad) for å vise og skrive ut informasjonen angående retur.

NB:Angreretten gjelderikkeavtaler

  • om levering av lyd- eller videoopptak eller dataprogramvare, for eksempel spill (som CD-er, LP-er, DVD-er) i en forseglet pakke hvis forseglingen er blitt fjernet etter levering
  • om levering av billetter til arrangementer, uansett type, med en fastsatt dato eller periode (f.eks. konserter)
  • om levering av varer som ikke er prefabrikkerte, og som er tilvirket som følge av at du har gjort et individuelt valg eller en individuell spesifikasjon, eller som er blitt tydelig tilpasset dine personlige behov
    om levering av varer som ikke er egnet for retur av hensyn til folkehelsen eller hygiene når forseglingen er blitt fjernet (f.eks. piercinger, kontaktlinser)
  • angående tjenester der EMP har levert tjenesten i sin helhet, dersom du var klar over og uttrykkelig samtykket før du bestilte til at vi kunne begynne å levere tjenesten, og at du ville miste angreretten etter at avtalen var fullstendig oppfylt.

Retningslinjer for angrerett

Standard retningslinjer for bruk av angreretten ved avtaler om kjøp av varer

Angrerett

Du har rett til å heve denne avtalen uten å oppgi noen grunn innen fjorten dager.

Angrerettperioden er 14 dager og begynner å løpe fra datoen da du, eller en tredjepart du har godkjent, som ikke er transportøren, har overtatt varene eller, for digitalt innhold som ikke blir levert på en fysisk databærer (f.eks. CD-er eller DVD-er) og digitale tjenester, fra datoen for inngåelsen av avtalen.

For å bruke angreretten må du kontakte oss (e-post: mailbox@emp-shop.no) og informere oss gjennom en uttrykkelig erklæring om din beslutning om å heve denne avtalen (f.eks. et brev sendt med post eller e-post). Du kan bruke eksemplet på angrerettskjema som er vedlagt nedenfor, men det er ikke obligatorisk.

For å overholde angrettperioden er det tilstrekkelig at du sender varselet om at du bruker angreretten, før angrerettperioden utløper.

Konsekvenser av å heve avtalen

I tilfelle du skulle heve denne avtalen, vil vi returnere alle betalinger som vi har mottatt fra deg, inkludert leveringskostnader (unntatt merkostnader som følge av at du har valgt en annen leveringsform enn vår standard, rimeligste levering), senest innen fjorten dager fra datoen når vi mottar ditt varsel om at du hever denne avtalen. For denne refusjonen vil vi bruke den samme betalingsmåten som du brukte for den opprinnelige transaksjonen, med mindre en alternativ måte er uttrykkelig avtalt med deg; under ingen omstendigheter vil du bli ilagt gebyrer for denne refusjonen. Vi kan nekte å utføre refusjonen inntil vi har mottatt de returnerte varene, eller inntil du har fremlagt dokumentasjon på at du har returnert varene, avhengig av hva som inntreffer først.

Du må returnere varene til oss uten unødig forsinkelse og senest innen fjorten dager etter datoen da du informerte oss om at du hevet avtalen. Fristen anses for å være oppfylt hvis du sender varene før utløpet av perioden på fjorten dager.

Du skal bare bære eventuelle verditap for varene hvis et slikt verditap skyldes annen håndtering av varene enn det som er nødvendig for å undersøke varens art og funksjon.

I tilfelle du har bedt om at tjenestene skal starte i løpet av angrettperioden, må du betale oss en rimelig sum for den andelen av tjenesten som allerede er blitt levert fram til tidspunktet da du varslet oss om at du ville bruke angreretten, sett i forhold til hele spekteret av tjenester som omfattes av avtalen.

8.2 Vår frivillige tilbakeleveringsgaranti

Uten at det berører din lovfestede angrerett gir vi deg en frivillig tilbakeleveringsgaranti utvidet til totalt 30 dager for artikler som også er omfattet av den lovfestede angreretten. Forutsetningen for tilbakeleveringsgarantien på 30 dager er at du bare har brukt eller prøvd varene for å se om de passer, som i en butikk, og at du returnerer varene fullstendig i sin opprinnelige tilstand, intakte og uten skader, i originalemballasjen. Innenfor rammen av denne frivillige tilbakeleveringsgarantien skal vi bære kostnadene for returen hvis du bruker vår returportal for retur fra Tyskland. Bortsett fra dette skal de samme vilkårene gjelde for den frivillige tilbakeleveringsgarantien som for den lovfestede angreretten (se retningslinjene for angrerett ovenfor), utvidet til 30 dager.

9. Beskyttelse av mindreårige

Produkter som er underlagt aldersbegrensning eller ennå ikke har fått en aldersvurdering, leverer vi utelukkende ved bruk av alders- og identitetskontrollen til Deutsche Post. En alders- og identitetskontroll kan bare utføres i Tyskland. Av den grunn må du oppgi fødselsdato når du bestiller. Kostnader for alders- og identitetskontrollen finner du i pristabellen nedenfor. Avgiften forfaller bare én gang per bestilling, selv om du bestiller flere artikler underlagt aldersbegrensning. Det samme skal også gjelde hvis disse artiklene blir levert i mer enn én forsendelse. Ved levering av varene vil postfunksjonæren sjekke om du er over 18 år, og om du faktisk er kunden. For dette formål vil de sammenligne detaljene i bestillingen din med navnet og adressen på identitetskortet eller passet ditt.

10. Dekorative våpen

Håndteringen av de dekorative våpnene vi selger er underlagt blant annet begrensningene i den tyske våpenloven (Deutsches Waffengesetz). Spesielt må eieren treffe de nødvendige tiltak for å unngå at disse varene går tapt, eller for å forhindre at de erverves av tredjeparter uten godkjenning. Med noen få unntak er det forbudt å bære offentlig de dekorative artiklene som er til salgs.

11. Bestilling av billetter og verdikuponger

11.1 Billetter og verdikuponger for tjenester fra andre leverandører

Når billetter til arrangementer tilbys i nettbutikken, er det ikke vi som organiserer arrangementene. Bestilte billetter omfattes ikke av angreretten! Vi kan kansellere billettkjøpet hvis du bryter arrangementsvilkårene eller prøver å omgå dem. Heving/tilbakekalling kan også erklæres ved å kreditere de innbetalte beløpene.

11.2 Gavekort/kampanjekode

Du kan ikke betale for et gavekort med en verdikupong. Gavekort kan bare innløses i EMP-appen og på internettsidene som er oppført under avsnittet "Våre nettbutikker".Gavekort kan også innløses delvis hvis den innløsende kunden har en kundekonto. Gavekort må innløses innen tre år etter utgangen av året de ble kjøpt. Bare én kampanjekode kan brukes per bestilling. Pålydende verdi av et gavekort / en kampanjekode kan ikke utbetales i kontanter eller motregnes mot andre krav. Kampanjekoder kan være bundet til en minste ordreverdi som du må nå med kjøpet. Hvis du senere faller under den minste ordreverdien, for eksempel ved å returnere en del av bestillingen, bortfaller fordelen med kampanjekoden.

12. Backstage Club

12.1 Inngåelse av avtale og medlemskap

Fordelene med Backstage Club kan du bruke i EMP-appen og på internettsidene som er oppført under avsnittet "Våre nettbutikker" For å bli medlem trenger du en EMP-kundekonto. Et medlemskap kan ikke overføres til en annen kundekonto. Du søker om medlemskap ved å bestille "Backstage Club" som en artikkel i nettbutikken vår, og ved at vi bekrefter mottak av bestillingen i samsvar med punkt 2. Den frivillige tilbakeleveringsgarantien til EMP skal ikke gjelde for medlemskap i Backstage Club. Den lovfestede angreretten skal forbli upåvirket.

12.2 Medlemsfordeler

Når du bestiller på nettet, betaler du ikke noe for frakt. NB: Andre avgifter som gebyrer for postoppkrav eller gebyrer for aldersbekreftelse må fortsatt betales. Vår frivillige tilbakeleveringsgaranti utvides til 100 dager.

12.3 Varighet og varsel om oppsigelse

Backstage Club-medlemskapet er gyldig i den minste løpetiden som er angitt ved avtaleinngåelsen. Hvis ingen av partene sier opp medlemskapet, forlenges medlemskapet automatisk med den respektive minste løpetiden. Hver part kan avslutte medlemskapet med en oppsigelsesfrist på én dag før slutten av den respektive løpetiden. Oppsigelsen kan gjøres enten i delen "Min konto" eller ved å kontakte vår kundeservice ved å bruke kontaktalternativene som er angitt her.

I tillegg kan vi avslutte medlemskapet med en oppsigelsestid på 3 måneder hvis vi slutter å tilby Backstage Club-tjenesten. Du kan avslutte medlemskapet ditt uten varsel hvis vi mer enn marginalt begrenser medlemsfordelene, som er en integrert del av Backstage Club. Hvis medlemskapet ditt dermed slutter før utløpet av den respektive løpetiden, blir medlemsavgiften tilbakebetalt til deg pro rata. I tillegg har begge parter rett til å avslutte medlemskapet uten varsel hvis det foreligger en behørig grunn. Fra vår side vil en behørig grunn foreligge hvis du sletter kundekontoen din, hvis du legger inn falske bestillinger eller hvis du begår et alvorlig brudd på avtalen. I slike tilfeller gir vi ingen refusjon.

12.4 Gavemedlemskap

Kupongen for et gavemedlemskap kan bare innløses av en tredjepart. Gavemedlemskap skal slutte automatisk ved utløpet av perioden som er oppgitt i kupongen, med mindre tredjeparten indikerer i "Min konto"-delen eller ved å kontakte vår kundeservice ved å bruke kontaktalternativene som er angitt her, at de vil fortsette sitt medlemskap i henhold til avsnitt 12.3 etter perioden med gavemedlemskap.

12.5 Avgifter

Medlemsavgiften som skal betales hvert år for medlemskapet i Backstage Club, finner du i pristabellen nedenfor. Vi vil automatisk innkreve den påløpte medlemsavgiften på årsbasis ved å bruke den angitte betalingsmåten. Hvis denne betalingsmåten blir ugyldig i løpet av medlemskapet ditt, eller hvis betalingen på annen måte blir avvist, har vi rett til å bytte betalingsmåte automatisk til en annen betalingsmåte som er angitt i EMP-kundekontoen din.

12.6 Endring i vilkårene for deltakelse

Vi har rett til å endre disse vilkårene for deltakelse. Hvis vi gjør det, vil vi informere deg i god tid og varsle deg om slike endringer. Du kan deretter motsette deg endringene innen én måned. Hvis du ikke motsetter deg, vil de endrede vilkårene for deltakelse tre i kraft etter én måned. Når vi varsler deg om endringene, vil vi også informere deg om din rett til innsigelse og konsekvensene av vilkårets utløp.

13. Gratisartikler

Eierskapet til gratisartikler overføres til deg først ved utløpet av angrerettperioden og den frivillige tilbakeleveringstiden (eiendomsforbehold). Hvis tilleggsartikler er knyttet til en minste ordreverdi, skal den minste ordreverdien gjelde én ordre, og verdien må oppnås ved denne enkeltordren også etter at man har brukt en eventuell lovfestet angrerett eller avtalefestet tilbakeleveringsrett. Hvis kjøpsverdien for ordren faller under den respektive minste ordreverdien fordi du bruker en lovfestet angrerett eller en avtalefestet returrett, må også tilleggsartiklene for dette kjøpet sendes tilbake sammen med varereturen. I så fall skal det ikke oppstå en rett til andre tilleggsartikler.

14. Avfallshåndtering og miljøvern

For informasjon om batterier samt elektrisk og elektronisk utstyr, se avsnittet "Avfallshåndtering og miljøvern".

15. Etiske retningslinjer

Nettbutikken vår har kvalitetsstempelet "EHI Qualified Online Shop" ("EHI-godkjent nettbutikk"). Du finner de etiske retningslinjene her. Du kan bruke klageprosedyren til EHI Qualified Online Shop (EHI-godkjent nettbutikk) ved å klikke på kvalitetsstempelet i butikken vår.

16. Leverandøridentifikasjon i henhold til den tyske Telemedia-loven (avsnitt 5 TMG)

Adresse:
E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft mbH
Darmer Esch 70 a
49811 Lingen
Tyskland
Postanschrift:
E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft mbH
Postfach
49801 Lingen
Tyskland
Kontaktinformasjon:
Telefon: + 49 591 - 9 14 310
Man-fre: 8.00-20.00, lør 10.00-18.00, søn 11.00-19.00 (unntatt helligdager)
Faks: +49 591 - 9 14 320
E-post: mailbox@emp.de
Returadresse:
E.M.P. Merchandising Handelsgesellschaft mbH
Darmer Esch 333
49811 Lingen
Tyskland
Til vår
returportal
MVA-ID: For Tyskland: DE 178 881 350
For Luxembourg: Kodenummer 1992 3403 011011
Handelsregister: Registrert ved Lokal domstol Osnabrück, HRB 100299
Administrerende direktører: Dr. Jan Fischer, Antony Harlow, Eric Levin

Nettbasert tvisteløsning i henhold til art. 14 nr. 1 i ODR-forordningen: EU-kommisjonen tilbyr en plattform for nettbasert tvisteløsning (ODR) på ec.europa.eu/consumers/odr/.

Tvisteløsning i et organ for løsning av forbrukertvister (avsnitt 36 i den tyske loven om løsning av forbrukertvister, VSBG): Vi er verken villige eller forpliktet til å delta i en tvisteløsningsprosedyre i et voldgiftsorgan for forbrukersaker.

17. Sluttbestemmelser

Disse vilkårene, samt alle kjøpsavtaler inngått i samsvar med disse vilkårene, skal være underlagt tysk lov uten hensyn til FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp. Hvis du som privat sluttforbruker ikke har bosted i EU, skal jurisdiksjonen være vårt forretningskontor. Vi takker for tilliten du har vist oss og for interessen for selskapet vårt. Vår kundeservice svarer gjerne på spørsmål du måtte ha. Vi ser frem til bestillingen din.