Avfallshåndtering og miljøvern

Vi eller våre leverandører har oppfylt rapporteringskravene til det statlige tyske miljødirektoratet.

Batterier

Batterier må ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Som forbruker er du juridisk forpliktet til å returnere brukte batterier. Du kan levere inn gamle batterier på offentlige innsamlingssteder på hjemstedet ditt eller hvor som helst der batterier selges. Naturligvis kan du også returnere batterier som selges av oss etter bruk med merknaden "Brukte batterier" til følgende adresse:

E.M.P. Merchandising Handelgesellschaft mbH, Retourenservice
- Gebrauchte Batterien -
Darmer Esch 73
D 49811 Lingen
Deutschland

Symbolene på batteriene har følgende betydning:

  • Pb = Batteriet inneholder mer enn 0,004 % bly etter vekt
  • Cd = Batteriet inneholder mer enn 0,002 % kadmium etter vekt
  • Hg = Batteriet inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv etter vekt
Batteriet

Symbolet med den kryssede søppelkassen betyr at du ikke har lov til å kaste batterier i søpla.

Elektrisk og elektronisk utstyr

Elektrisk og elektronisk utstyr må ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Du må skille brukte batterier og akkumulatorer fra gammelt elektrisk utstyr ("gamle enheter"), med mindre de er innelukket i den gamle enheten. Som forbruker kan du levere inn gamle elektriske apparater kostnadsfritt på et lokalt offentlig innsamlingssted på hjemstedet ditt eller - i tilfelle forholdene nedenfor - returnere dem til oss. Hvis du kjøper en ny elektrisk enhet fra oss, tar vi tilbake en tilsvarende gammel enhet fra deg uten kostnad (1:1-mottak). Uansett om du kjøper en ny elektrisk enhet fra oss, tar vi tilbake alle gamle enheter som er mindre enn 25 centimeter (0:1-mottak). Hvis du ønsker å avhende gamle enheter til oss som kanskje inneholder lagrede personopplysninger, må du slette dataene på den gamle enheten. Vi er ikke ansvarlige for dette. Symbolet med den kryssede søppelkassen betyr at du må kaste elektrisk og elektronisk utstyr separat fra vanlig husholdningsavfall.